Изработка, монтаж и демонтаж на метални конструкции. Облицовката може да бъде с полиуретанови панели или с ЛТ ламарина.

Широкото приложение на металните конструкции, най-вече в промишленото строителство, се дължи на три основни предимства:

Металните конструкции позволяват проектиране и изграждане на икономически изгодни сгради, които могат да покриват големи пространства със светло разстояние от повече от 30 метра.

Металните конструкции са типови сгради, поради което монтажът става значително по-бързо от монолитните или бетонни конструкции. Металните сгради се изграждат за около 30% по-малко време от традиционните.

Съкратените срокове спестяват разходите за труд по монтажа на сградата. Една метална конструкция от 1000 кв. метра може да бъде завършена в рамките на три месеца, докато традиционната би била в първоначален етап на строителство в този период при това с много повече човешки ресурс.

Халетата тип „Ригел" са изграден от рамки с две или три колони и два ригела от горещо валцовани НЕА, НЕВ и IPE профили.

Размери :

*Маса 40 - 60 кг./кв.м.
*Ширина до 25м.
*Височина до 10м.
*Наклон на покрива - 10 – 20*
*Разстояние между рамките - 4- 6 м.

Халето тип „Ферма" повтаря ригелова конструкция, но липсва просветът на ниво стряха, тъй като е зает от фермата. Изработват се от студено и горещо валцовани профили с различно сечение.

Размери :

*Маса 28 - 45 кг./кв.м.
*Ширина до 40м.
*Височина до 8м.
*Разстояние между рамките 4-бм.
*Наклон на покрива 5- 15*

Имате въпроси? Не се колебайте да се свържете с нас! За контакт